APOKATASTAZA - Astrologiczne spojrzenie na prawdziwym pierwotnym gruncie i wiecznym porządku rzeczy

 

Symbolika
Symbolika
Logos
Duchowe

Miękki Twardy Miękki Twardy
Ň ŀ Ň ŀ
dobry-zły prawda-fałsz Intuicja Stosunek
transcendencja logika idealizm realizm
obrazek pomysł optymizm pesymizm
mądrość spryt synteza analiza
uwierzyć opinia zaufanie kontrola
etyka prawny wizja organizacja
dalekowzroczność strategia Przegląd taktyka
wynagrodzenie dochodzenie wyobraźnia inteligencja

Znaki logo

Logos
Symbol logo

Symbol logo