APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Logos
Det andliga

Mjuk Hårda Mjuk Hårda
Ň ŀ Ň ŀ
bra-dålig höger-falskt Intuition Förhållande
överskridande logik idealism realism
bild aning optimism pessimism
visdom skicklighet syntes analys
tro åsikt förtroende kontrollera
etik Rättslig syn organisation
långsynthet strategi Översikt taktik
hänsyn undersökning fantasi intelligens

Logos skyltar

Logos
Logos symbol

Logos symbol