APOKATASTAZA - Astrologiczne spojrzenie na prawdziwym pierwotnym gruncie i wiecznym porządku rzeczy

 

Symbolika
Symbolika
Alternatywne godności

Przedstawione tu godności są przekonujące, jeśli przeanalizujemy i uzupełnimy godności klasyczne (domicyl i wywyższenia). Astrologia nie może tego zignorować. Wcześniej czy później astrolodzy muszą poważnie zająć się godnością planety.

Dopiero gdy zlekceważymy egzaltacje, możemy dostrzec alternatywny system godności. To, co jest niezwykłe w tym systemie, to to, że drugie miejsce zamieszkania księżyca znajduje się w Lwie, a drugie miejsce zamieszkania Słońca w Raku. Z drugiej strony korzystne jest pominięcie podwójnych godności i opozycyjne planety (np. Księżyc i Saturn) naprzeciw siebie we wszystkich godnościach.


Sześć alternatywnych godności i słabości planet

Egzaltacje pełnego systemu godności są zaznaczone na czerwono w systemie alternatywnym.

Egzaltacje planet

Druga alternatywa

Sześć alternatywnych godności i słabości planet

Egzaltacje pełnego systemu godności są zaznaczone na czerwono w systemie alternatywnym.

Egzaltacje planet

Pewne jest to, że wciąż istnieją dwie nieznane planety, które tworzą tuzin planet. Pierwsze dwa miejsca zamieszkania również są bezpieczne. Są takie same dla wszystkich trzech systemów. I jest również pewne, że miękkie planety mają swoje miejsca zamieszkania w miękkich znakach, a twarde planety w twardych znakach. To samo dotyczy wszystkich trzech systemów.