APOKATASTASE - Astrologisk utseende i den sanne opprinnelige bakken og den evige orden av ting

 

Symboler
Symboler
Logoer
Det åndelige

Myke Harde Myke Harde
Ň ŀ Ň ŀ
bra-dårlig høyre-falsk Intuisjon Forhold
transcendens logikk idealisme realisme
bilde idé optimisme pessimisme
visdom dyktighet syntese analyse
tro mening tillit styre
etikk lovlig syn organisasjon
langsynthet strategi oversikt taktikk
betraktning etterforskning fantasi intelligens

Logoer skilt

Logoer
Logoenes symbol

Logoenes symbol