ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਲੋਗੋ


ਸਾਫਟ ਸਖਤ ਸਾਫਟ ਸਖਤ
Ň ŀ Ň ŀ
ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ
ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਤਰਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਯਥਾਰਥਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਾਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ
ਬੁੱਧੀ ਚਲਾਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਰਾਏ ਭਰੋਸਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ
ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਲ
ਵਿਚਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਲਪਨਾ ਬੁੱਧੀ

ਲੋਗੋ ਸੰਕੇਤ

ਲੋਗੋ
ਲੋਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਲੋਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ