APOKATASTAZA - Astrologiczne spojrzenie na prawdziwym pierwotnym gruncie i wiecznym porządku rzeczy

 

Symbolika
Symbolika
Brak rozróżnienia
20 to osobliwość astrofizyków i mistyków, z której wszystko się wyłania

Było coś nieokreślonego i kompletnego,
powstanie przed niebem i ziemią.
Jak to było nadal i bezkształtne,
stojąc samotnie i bez zmian,
sięgający wszędzie i bez ryzyka wyczerpania.
Można go uważać za Matkę wszechrzeczy.
Nie znam jego nazwy,
Nadaję mu oznaczenie Dào.
Lǎozǐ (25)
Jest tutaj, jest tam,
jest daleko, jest blisko,
jest głęboki, jest bardzo,
jest tak zaprojektowany, że ani to, ani tamto nie jest.
Jest jasno, jest wyraźnie,
jest dość ciemno,
to jest bez imienia,
jest nieznany, wolny od początku i końca,
stoi bezczynnie, jest po prostu bez ubrania.
Meister Eckhart

Dào