APOKATASTAZA - Astrologiczne spojrzenie na prawdziwym pierwotnym gruncie i wiecznym porządku rzeczy

 

Symbolika
Symbolika
Definicja koncepcji uniwersalnej

Czy naprawdę chcesz dogłębnie zrozumieć naturę i właściwości planet oraz znaki zodiaku bez ślepego zaufania do opinii innych lub tradycji? To narzędzie może Ci pomóc. W zaledwie trzech krokach można przypisać dowolne terminy do znaków zodiaku i planet. Jednocześnie pomaga nam bardziej świadomie używać terminów i lepiej zrozumieć, co przez nie rozumiemy.

Najpierw wpisujesz termin. Najlepiej z krótkim opisem, o co chodzi. Na przykład miłość może być aktywna (dawanie) lub pasywna (doświadczanie). Można je również rozumieć jako duchowe lub emocjonalne. W przypadku „biernej miłości duchowej” (miłości platonicznej) uzyskuje się inny rezultat niż w przypadku „aktywnej miłości emocjonalnej” lub „biernej miłości duchowo-emocjonalnej” itp. Z niejednoznacznymi słowami, np. Duch (inteligencja, duch, świadomość itp.) Również powinien być odpowiednio sformułowany.


Wejście

Wpisz termin.

Wyniki

Ocena Twoich odpowiedzi odbywa się za pomocą trzech oryginalnych dualności Ruchu, Substancji i Funkcja. Wyniki przedstawiono w tabeli.
aE5 bD4 hK11 gJ10

fI9 dG7 iL12 kB2 cC3 eA1 lF6 jH8
© autorstwa Emil Lips
Usuń wszystkie wpisy