APOCATASTASE - Astrologische kijk in de ware oorspronkelijke grond en de eeuwige orde der dingen

 

Symbolen
Symbolen
Logos
Het spirituele

Zachte Harde Zachte Harde
Ň ŀ Ň ŀ
goed-slecht juist-onwaar Intuïtie Verhouding
transcendentie logica idealisme realisme
afbeelding idee optimisme pessimisme
wijsheid slimheid synthese analyse
geloven mening vertrouwen controle
ethiek legaal visie organisatie
sageness strategie Overzicht tactiek
overweging onderzoek verbeelding intelligentie

Logo's tekenen

Logos
Symbool van de logo's

Symbool van de logo's