APOKATASTAZA - Astrologiczne spojrzenie na prawdziwym pierwotnym gruncie i wiecznym porządku rzeczy

 

Symbolika
Symbolika
Substancja - druga dwoistość
22 jest biegunowością świata fizyczno-przyczynowego i witalno-bezludnego

Z pierwszego rozróżnienia pochodzi drugie wyróżnienie; rozróżnienie między Miękki (niebieski: RGB 00F) i Twardy (żółty: RGB FF0). Nazywam to Substancji. Aktywny i Pasywny różnią się w Świecie Żywych (Miękki) i Światach fizycznych (Twardy). W ten sposób powstają cztery Tetrarchy: Słońce (Aktywny-miękkie), Uran (Aktywny-twarde), Księżyc (Pasywny-miękkie) i Saturn (Pasywny-twarde).

W ten sposób niewzruszoność i siła towarzyszą śmierci; miękkość i słabość, towarzyszące życiu.
Lǎozǐ (84)

Planety miękko-twarde

Substancja - układ znaków zodiaku
Substancja: miękko-twarda

Świat materialny i duchowy

Ouroboros

Ouroboros
Symbol substancji
Symbol substancji