APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Dubbla värdigheter

Nu har vi bekräftat att varje planet har en värdighet eller svaghet i varje stjärntecken.

En detaljerad analys av astrologiska värdigheter och svagheter leder nödvändigtvis till dubbla värdigheter (kapitel 2.7.1). Utan den kan de klassiska planeternas (Sol, Måne, Mercury, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) inte förenas med värdigheten hos de nya planeterna (Uranus, Neptunus och Pluto).


Planets sju värdigheter och svagheter