APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Rörelse - den första dualiteten
21 är dualiteten hos det skapade och det skapande

Från det urskillningslösa uppstår första skillnaden; skillnaden mellan Aktiva (Röd: RGB F00) och Passiva (cyan: RGB 0FF). Jag heter den här Rörelse. Rörelse är början och ursprunget till alla saker. Allt är i en svängande rörelse, allt vibrerar, allt är aktiva och passiva.

Den ena väntar på att tiden förändras, den andra tar tag i den och agerar.
Dante (Inferno)

Aktiva-Passiva planeter

Rörelse - Arrangemang av zodiaken
Rörelse: Aktiva-Passiva

Kinesiska Yin-Yang

Yīn Yáng

Rörelse - den första dualiteten
Rörelsens symbol
Rörelsens symbol