APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Alternativa värdigheter

De värden som beskrivs här är övertygande om vi analyserar och kompletterar de klassiska värdigheterna (hemort och upphöjningar). Astrologi kan inte ignorera detta. Förr eller senare måste astrologer hantera allvaret med planetvärdigheten.

Först när vi bortser från upphöjningarna kan vi se ett alternativt system för värdighet. Det som är ovanligt med detta system är att månens andra hemvist är i Leo och den andra bostaden för solen i Cancer. Å andra sidan är det fördelaktigt att de dubbla värdigheterna utelämnas och oppositionsplaneterna (t.ex. månen och Saturnus) möter varandra i alla värdigheter.


De sex alternativa värdigheterna och svagheterna hos planeterna

Upphöjningarna av hela värdighetssystemet markeras med rött i det alternativa systemet.

Upphöjningar av planeterna

Andra alternativet

De sex alternativa värdigheterna och svagheterna hos planeterna

Upphöjningarna av hela värdighetssystemet markeras med rött i det alternativa systemet.

Upphöjningar av planeterna

Det som är säkert är att det fortfarande finns två okända planeter som utgör planet dussin. De två första bostäderna är också säkra. Dessa är desamma för alla tre systemen. Och det är också säkert att de mjuka planeterna har sina hemvist i mjuka tecken och de hårda planeterna i hårda tecken. Detta är också detsamma för alla tre systemen.