APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Ämne - den andra dualiteten
22 är polariteten i den fysiska-kausala och den vital-kausala världen

Från den första åtskillnaden kommer den andra åtskillnaden; skillnaden mellan Mjuk (blå: RGB 00F) och Hårda (gul: RGB FF0). Jag kallar detta för Ämne. Aktiva och Passiva skiljer sig åt i levnadens värld (Mjuk) och världens fysiska (Hårda). Så här kommer de fyra Tetrarchs till: Solen (Aktiva-Mjuk), Uranus (Aktiva-Hårda), Moon (Passiva-Mjuk) och Saturnus (Passiva-Hårda) .

Således är det att fasthet och styrka är dödens åtföljande; mjukhet och svaghet, livets samtidigt.
Lǎozǐ (84)

Mjuk hårda planeter

Ämne - arrangemang av zodiakens tecken
Ämne: Mjuk-Hårda

Den materiella och andliga världen

Ouroboros

Ouroboros
Ämne Symbol
Ämne Symbol