آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
کرامت های مضاعف

اکنون ما تأیید کرده ایم که هر سیاره از حیثیت یا ضعف در هر علامت زودیاک برخوردار است.

تجزیه و تحلیل دقیق کرامت ها و ناتوانی های طالع بینی لزوماً منجر به کرامت های مضاعف می شود (فصل 2.7.1). بدون آن ، نمی توان کرامت های سیارات کلاسیک (خورشید ، ماه ، عطارد ، زهره ، مریخ ، مشتری و زحل) را با کرامت های سیارات جدید (اورانوس ، نپتون و پلوتو) سازگار کرد.


هفت کرامت و ناتوانی سیارات