APOKATASTASIS - Astrologiska Titta i den sanna ursprungliga marken och den eviga tingens ordning

 

Symboler
Symboler
Definition av Universal Concept

Vill du verkligen förstå naturen och egenskaperna hos planeter och zodiakens tecken på djupet utan att blindt lita på andras åsikter eller traditionerna? Då kan det här verktyget hjälpa dig. Med bara tre steg kan alla termer tilldelas stjärntecknen och planeterna. Samtidigt hjälper det oss att använda termer mer medvetet och att bättre förstå vad vi menar med dem.

Först anger du en term. Helst med en kort beskrivning av vad som menas. Till exempel kan kärlek vara aktiv (ge) eller passiv (uppleva). De kan också förstås som andliga eller känslomässiga. För "passiv andlig kärlek" (platonisk kärlek) får du ett annat resultat än för "aktiv känslomässig kärlek" eller för "passiv andlig-emotionell kärlek" etc. Med tvetydiga ord, t.ex. Anda (intelligens, spöke, medvetande etc.) bör också formuleras tydligt i enlighet därmed.


Inmatning

Ange en term.

Resultat

Utvärderingen av dina svar sker med hjälp av de tre ursprungliga dualiteterna RÖRELSE, ÄMNE och FUNCTION. Resultaten visas i tabellen.
aE5 bD4 hK11 gJ10

fI9 dG7 iL12 kB2 cC3 eA1 lF6 jH8
© av Emil Lips
Ta bort alla poster