APOKATASTAZ - Gerçek Orijinal Yerde Astrolojik Bakış ve Ebedi Şeylerin Düzeni

 

Semboller
Semboller
Alternatif saygınlıklar

Klasik değerleri (ikametgah ve yüceltmeler) inceler ve tamamlarsak, burada ana hatları verilen saygınlıklar zorlayıcıdır. Astroloji bunu görmezden gelemez. Astrologlar er ya da geç gezegenin saygınlığıyla ciddi bir şekilde uğraşmak zorunda kalacaklar.

Ancak yüceltmeleri göz ardı ettiğimizde alternatif bir saygınlık sistemi görebiliriz. Bu sistemde olağandışı olan şey, ayın ikinci yerleşim yerinin Aslan'da ve güneşin ikinci yerleşim yerinin Yengeç'te olmasıdır. Öte yandan, ikili asaletlerin atlanması ve karşıt gezegenlerin (örneğin ay ve Satürn) tüm saygınlıklarında karşı karşıya gelmesi avantajlıdır.


Gezegenlerin altı alternatif haysiyeti ve zayıflığı

Tam onur sisteminin yüceltilmesi, alternatif sistemde kırmızıyla vurgulanmıştır.

Gezegenlerin yüceltilmesi

İkinci alternatif

Gezegenlerin altı alternatif haysiyeti ve zayıflığı

Tam onur sisteminin yüceltilmesi, alternatif sistemde kırmızıyla vurgulanmıştır.

Gezegenlerin yüceltilmesi

Kesin olan, gezegeni düzinelerce oluşturan hala iki bilinmeyen gezegen olduğudur. İlk iki yerleşim yeri de güvenlidir. Bunlar her üç sistem için de aynıdır. Ayrıca yumuşak gezegenlerin yumuşak burçlarda ve sert gezegenlerin sert burçlarda ikamet ettikleri kesindir. Bu her üç sistem için de aynıdır.