APOKATASTAZ - Gerçek Orijinal Yerde Astrolojik Bakış ve Ebedi Şeylerin Düzeni

 

Semboller
Semboller
Ayrım gözetmeyen
20 her şeyin ortaya çıktığı astrofizikçilerin ve mistiklerin tekilliğidir

Tanımlanmamış ve eksiksiz bir şey vardı,
Cennet ve Dünya'dan önce var olmak.
Ne kadar hareketsiz ve biçimsizdi,
tek başına durmak ve hiçbir değişime uğramamak,
her yere ulaşır ve tükenme tehlikesi yoktur.
Her şeyin Annesi olarak kabul edilebilir.
Adını bilmiyorum
Ona Dào adını veriyorum.
Lǎozǐ (25)
O burada, orada,
Uzak, yakın,
Derin, çok yüksek,
O kadar tasarlanmıştır ki ne bu ne de bu.
Parlak, berrak,
Oldukça karanlık,
Bir isim olmadan,
Bilinmiyor, başından ve sonundan bağımsız,
O boşduruyor, sadece, giysi olmadan.
Meister Eckhart

Dào