APOKATASTASE - Astrologisk utseende i den sanne opprinnelige bakken og den evige orden av ting

 

Symboler
Symboler
Alternative verdigheter

Verdighetene som er skissert her er overbevisende hvis vi analyserer og fullfører de klassiske verdighetene (bosted og opphøyelser). Astrologi kan ikke ignorere dette. Før eller siden må astrologer forholde seg alvorlig til planetens verdighet.

Bare når vi ser bort fra opphøyelsene, kan vi se et alternativt verdighetssystem. Det som er uvanlig med dette systemet er at månens andre bosted er i Leo og det andre bostedet for solen i kreft. På den annen side er det fordelaktig at de to verdighetene utelates og opposisjonsplanetene (f.eks. Månen og Saturn) står overfor hverandre i alle verdigheter.


De seks alternative verdighetene og svakhetene til planetene

Opphøyelsene til hele verdighetssystemet er markert med rødt i det alternative systemet.

Opphøyelser av planetene

Andre alternativ

De seks alternative verdighetene og svakhetene til planetene

Opphøyelsene til hele verdighetssystemet er markert med rødt i det alternative systemet.

Opphøyelser av planetene

Det som er sikkert er at det fortsatt er to ukjente planeter som utgjør planeten dusin. De to første bostedene er også trygge. Disse er de samme for alle tre systemene. Og det er også sikkert at de myke planetene har sine bosteder i myke tegn og de harde planetene i harde tegn. Dette er også det samme for alle tre systemene.