APOKATASTAZ - Gerçek Orijinal Yerde Astrolojik Bakış ve Ebedi Şeylerin Düzeni

 

Semboller
Semboller
Fonksiyon - üçüncü dualite
23 enerjik ve ruhsal ikiliktir

İkinci ayrımdan üçüncü ayrım, Logolar (Misket Limonu: RGB 0F0) ve Erolar (Eflatun: RGB F0F) arasındaki ayrım gelir. Ben buna Fonksiyon diyorum. Yumuşak-Aktif, Sert-Aktif, Yumuşak-Pasif ve Sert-Pasif ruhsal (Logolar) ve ruhsal / fiziksel (Erolar) haller arasında farklılık gösterir. Bu, sekiz temel kuvvetin (Fonksiyonlar) her şeyin o şekilden geldiği yerdir.

Tıpkı tek bir lambadan olduğu gibi birçok lamba yanar, […] bu şekilde Eros, kaosun yarattığı tüm varlıklara dağıldı ve azalmadı.
Nag Hammadi Kütüphanesi

Başlangıçta Logolar vardı ve Logos Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı Logolardı.
Yuhanna 1.1

Üç gezegen grubu

Üç gezegen grubu
Fonksiyon: Logolar-Erolar

Fonksiyon: Logolar-Erolar

Ba Gua

Ba Gua
Fonksiyon'un sembolü
Fonksiyon'un sembolü