APOCATASTASE - Astrologische kijk in de ware oorspronkelijke grond en de eeuwige orde der dingen

 

Symbolen
Symbolen
Alternatieve waardigheden

De hier geschetste waardigheden zijn dwingend als we de klassieke waardigheden (domicilie en verhogingen) analyseren en aanvullen. Astrologie kan hier niet omheen. Vroeg of laat moeten astrologen serieus omgaan met de planetaire waardigheid.

Alleen als we de verhogingen negeren, kunnen we een alternatief systeem van waardigheid zien. Het ongebruikelijke aan dit systeem is dat de tweede woonplaats van de maan in Leeuw is en de tweede woonplaats van de zon in Kreeft. Aan de andere kant is het voordelig dat de dubbele waardigheden worden weggelaten en de oppositieplaneten (bijvoorbeeld maan en Saturnus) in alle waardigheden tegenover elkaar staan.


De zes alternatieve waardigheden en zwakheden van de planeten

De verheerlijkingen van het volledige systeem van waardigheid zijn in het alternatieve systeem rood gemarkeerd.

Verheffingen van de planeten

Tweede alternatief

De zes alternatieve waardigheden en zwakheden van de planeten

De verheerlijkingen van het volledige systeem van waardigheid zijn in het alternatieve systeem rood gemarkeerd.

Verheffingen van de planeten

Wat zeker is, is dat er nog twee onbekende planeten zijn die de planeet dozijn vormen. Ook de eerste twee woonplaatsen zijn veilig. Deze zijn voor alle drie de systemen hetzelfde. En het is ook zeker dat de zachte planeten hun woonplaats hebben in zachte tekens en de harde planeten in harde tekens. Dit geldt ook voor alle drie de systemen.