ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਬੇਦਾਅਵਾ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ

ਲੇਖਕ ਸਤਹੀਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ,ੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਲੇਖਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ. ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਲੇਖਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.


ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਿੰਕ

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਲਿੰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਕੇਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.


ਕਾਪੀਰਾਈਟ I

ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਹਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾੱਪੀਰਾਈਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ.


ਕਾਪੀਰਾਈਟ II

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.


ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ

ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.


ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ. ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਬਮਾਸਟਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ.

ਵੈਬਮਾਸਟਰ: ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ਨੁਦੇਵਾਨੰਦ