APOKATASTASE - Astrologisk utseende i den sanne opprinnelige bakken og den evige orden av ting

 

Symboler
Symboler
Stoff - den andre dualiteten
22 er polariteten til den fysisk-kausale og den vitale-kausale verden

Ut av det første skillet kommer det andre skillet; skillet mellom Myke (Blå: RGB 00F) og Harde (Gul: RGB FF0). Jeg kaller dette Substance. Aktive og Passive er forskjellige i de levendes verden (Myke) og den fysiske verden (Harde). Slik kommer de fire Tetrarchs til: Solen (Aktive-Myke), Uranus (Aktive-Harde), Moon (Passive-Myke) og Saturn (Passive-Harde)

Dermed er det at fasthet og styrke er dødens ledsagere; mykhet og svakhet, livets ledsagere.
Lǎozǐ (84)

Myke-Harde planeter

Stoff - arrangement av dyrekretsen
Stoff: Myke-Harde

Den materielle og åndelige verden

Ouroboros

Ouroboros
Stoffets symbol
Stoffets symbol