APOCATASTASE - Astrologische kijk in de ware oorspronkelijke grond en de eeuwige orde der dingen

 

Symbolen
Symbolen
De Actieve

De Actieve is de doener en beslisser; de acteur en regisseur; de striver en het doelwit; de actie-inspirator en pad-setter; de maker en leider; de maker en deliberator; degene die beveelt en dwingt; degene die instrueert en implementeert; het oplossen en realiseren van een; degene die vormt en beoordeelt.

De Actieve komt in het spel wanneer we aandringen, implementeren, triggeren, voorbereiden, verklaren, bevelen, voorstellen, verzoeken, aanbevelen, tonen, onderbouwen, presenteren, aanwakkeren,volbrengen, bereiken, aanmoedigen, aanzetten, stimuleren, schokken, plegen, ontketenen, lanceren, beginnen, eisen of van plan zijn en in onze bedoelingen, inspanningen, daden, plannen, doelen, ondernemingen, acties, presentaties, uitvoeringen, realisaties, acties, maatregelen, prestaties, diensten en beslissingen.


Het is het vormen, markeren, afbeelden, creëren, bouwen, opstellen, bewerkstelligen, vervaardigen, ontwikkelen, installeren, genereren, fabriceren, veroorzaken, verlevendigen, begeleiden, ordenen, beïnvloeden, animeren, besturen, definiëren, werken, produceren, monteren, aanpakken, inspireren, toe-eigenen, navigeren, bevelen, maken, dirigeren, regisseren, sturen, vragen stellen, uitdrukken, organiseren, vertegenwoordigen, instrueren en evalueren.


De tekenen van de Actieve

De tekenen van de Actieve
Symbool van de Actieve

Symbool van de Actieve