APOKATASTASE

 

Symboler
Symboler
Ansvarsfraskrivelse
Webstedsindhold

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav over for forfatteren, der henviser til skader af materiel eller immateriel karakter, forårsaget af brug eller misbrug af de præsenterede oplysninger eller ved brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, forudsat at der ikke findes nogen påviselig forsætlig eller groft uagtsom fejl på den del af forfatteren. Alle tilbud er underlagt bekræftelse og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet eller til at standse udgivelsen midlertidigt eller permanent uden særskilt meddelelse.


Referencer og links

I det omfang linkene giver en direkte eller indirekte forbindelse til information, der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, kan sidstnævnte kun holdes ansvarlig, hvis han kendte til indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brugen i tilfældet med ulovligt indhold. For ethvert indhold ud over dette og især for skader, der følger af brug eller ikke-brug af information præsenteret på denne måde, er udbyderen af ​​sådanne sider udelukkende ansvarlig og ikke operatøren af ​​et andet websted, der blot giver et link til den pågældende publikation. Denne begrænsning gælder også tilsvarende for indgange foretaget af andre personer i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister oprettet af forfatteren.


Ophavsret I

Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til den anvendte grafik, lyde og tekster i alle publikationer, at bruge selvoprettet grafik, lyde og tekster eller at ty til licensfri grafik, lyde og tekster. Hvis der ikke desto mindre findes en uidentificeret grafik, lyd eller tekst, der er underlagt en anden ophavsret, på dette websted, er forklaringen, at ophavsretten ikke kunne findes af forfatteren. I tilfælde af en sådan utilsigtet krænkelse af ophavsretten fjerner forfatteren det pågældende objekt fra sin offentliggørelse straks efter at være blevet informeret om det, eller han vil indsætte de korrekte oplysninger om ophavsret.


Ophavsret II

Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er produceret af forfatteren selv, tilhører udelukkende forfatteren. Enhver kopiering eller brug af sådan grafik, lyde eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren. Privat brug er udelukket fra dette.


Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse betragtes som en del af internettilbudet, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den aktuelle juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket af deres indhold og gyldighed.


Gældende lov og jurisdiktion

Alle rettigheder i loven mellem den ansvarlige part på webstedet og dets brugere er i overensstemmelse med schweizisk lov. Det eneste jurisdiktion for tvister er webmasteren hjemby.

Webmaster: Emil Lips